jak działamy

Jak działamy

Folks stawia na bezpośrednie relacje z Twórcami działającymi w Internecie. Każda osoba, przynależąca do Folks jest odpowiednio weryfikowana - nie tylko pod kątem generowanych zasięgów, ale również prowadzonej komunikacji, spójności z marką i jej wartościami.

jak działamy

Etapy współpracy

Dołącz

1. Identyfikacja potrzeb Klienta

W pierwszym etapie działań ustalane są główne cele biznesowo – wizerunkowe Klienta, których realizacja jest możliwa dzięki wsparciu wpływowych Twórców. Określane są potrzeby i możliwości Klienta, weryfikowana i udoskonalana jest oferta, jaką Klient kieruje do Twórców. Etap pierwszy kończy się przygotowaniem rekomendacji wyselekcjonowanych profili osób Klientowi i jednoczesnej prezentacji benefitów współpracy obydwu zainteresowanym stronom.

kierunek

2. Selekcja Twórców

Identyfikacja Twórców i potwierdzenie zainteresowania współpracą z Klientem – to kluczowy etap działań prowadzonych w Folks. Twórcy otrzymują informacje uzupełniające, poznają składowe planowanej kampanii, przedstawiają swoje warunki, w tym również dostępność czasową i oczekiwania wobec projektu. W ramach etapu drugiego – Klient uzyskuje potwierdzoną listę Twórców chcących uczestniczyć we wspólnej kampanii – celem finalnej weryfikacji i akceptacji.

kierunek
Dołącz
Dołącz

3. Kontakt i negocjacje

Po potwierdzeniu listy i liczby Twórców – Folks finalizuje ustalenia, negocjuje warunki umów, potwierdza ustalenia i założenia projektowe. Na tym etapie w przypadku rezygnacji ze współpracy po stronie Twórcy, Klient otrzymuje rekomendację kolejnej osoby pasującej do kampanii.

kierunek

4. Monitorowanie i opieka

Uruchomienie kampanii, pomiar jej efektów, stały kontakt z Klientem i Twórcami – to wszystko Folks podsumowuje w ramach sumarycznego raportu, dbając o jak najdokładniejszą analitykę kampanii.

Dołącz
Dołącz do nas

1. Identyfikacja potrzeb Klienta

Dołącz

W pierwszym etapie działań ustalane są główne cele biznesowo - wizerunkowe Klienta, których realizacja jest możliwa dzięki wsparciu wpływowych Twórców. Określane są potrzeby i możliwości Klienta, weryfikowana i udoskonalana jest oferta, jaką Klient kieruje do Twórców. Etap pierwszy kończy się przygotowaniem rekomendacji wyselekcjonowanych profili osób Klientów i jednoczesnej prezentacji benefitów współpracy obydwu zainteresowanym stronom.

2. Selekcja Twórców

Dołącz

Identyfikacja Twórców i potwierdzenie zainteresowania współpracą z Klientem – to kluczowy etap działań prowadzonych w Folks. Twórcy otrzymują informacje uzupełniające poznają składowe planowanej kampanii, przedstawiają swoje warunki, w tym również dostępność czasową i oczekiwania wobec projektu. W ramach etapu drugiego – Klient uzyskuje potwierdzoną listę Twórców chcących uczestniczyć we wspólnej kampanii – celem finalnej weryfikacji i akceptacji.

Identyfikacja Twórców i potwierdzenie zainteresowania współpracą z Klientem – to kluczowy etap działań prowadzonych w Folks. Twórcy otrzymują informacje uzupełniające poznają składowe planowanej kampanii, przedstawiają swoje warunki, w tym również dostępność czasową i oczekiwania wobec projektu.

3. Kontakt i negocjacje

Dołącz

Po potwierdzeniu listy Twórców – Folks finalizuje ustalenia, negocjuje warunki umów, potwierdza ustalenia i założenia projektowe. Na tym etapie w przypadku rezygnacji ze współpracy po stronie Twórcy. Klient otrzymuje rekomendację kolejnej osoby pasującej do kampanii.

4. Monitorowanie
i opieka

Dołącz

Uruchomienie kampanii, pomiar jej efektów, stały kontakt z Klientem i Twórcami -to wszystko Folks podsumowuje w ramach sumarycznego raportu, dbając o jak najdokładniejszą analitykę kampanii.

Dołącz do nas
© 2019 – 2023 Folks. All Right Reserved. | Regulamin | Polityka prywatności |
Folks is a part of a group Good-one-group-logo