Jak budować relacje z influencerami?

Udana współpraca zawsze wiąże się z obustronnym szacunkiem. Żeby odnieść sukces nie potrzeba tylko umiejętności adekwatnych do oczekiwań i potrzeb czy szerokich możliwości. To wrażliwość na drugiego człowieka może okazać się źródłem wartościowej współpracy na linii Influencer – marka. Twórca zawsze będzie poddawany ocenie. Kluczowa jest tu próba zrozumienia jego działań i specyfiki subiektywnej oceny wykonywania powierzonych zadań.

Strategia czy moda?

Podczas przeprowadzania kampanii Influencer Marketingowych – marki mają w zwyczaju popełniać strategiczny błąd. Stawiają na modne i z pozoru skuteczne rozwiązania. Oczekują od Influencerów działań wiążących się z odniesieniami do aktualnych trendów, czerpania z nich lub komunikowania w ich nurcie. Nie zawsze jest to jednak zgodne z wizerunkiem marki, Influencera, a przede wszystkim duchem przyszłej kampanii. To jej charakterystyka powinna niezmiennie stać na czele listy zagadnień definiujących formę działań, związanych z konkretnym przedsięwzięciem reklamowym. 

 

Marka musi przygotować przemyślaną strategię, a dopiero potem zastanawiać się, które z bieżących trendów wpasowują się w idee kampanijne. Trendy nie są wyznacznikiem zyskania fortuny i popularności, choć oczywiście mogą przyspieszyć osiągnięcie określonego celu.

Partnerskie wartości

Marka powinna być nieugięta w kwestii wyznawanych wartości. Nie oznacza to jednak, że ich ranga jest ważniejsza tych przyświecających Influencerowi. Oczywiście współpraca może wymagać kompromisów, ale jej specyfika musi iść w zgodzie zarówno z Twórcą, jak i reklamodawcą. Wpływ podjętych działań nie może uderzać w najistotniejsze, kluczowe wartości jednostek. Silnie ugruntowane, stanowią bowiem o pewnego rodzaju zakotwiczonej specyfice wizerunkowej każdej ze stron.

 

Influencer Marketing daje tak wiele możliwości, że bez wielkich ustępstw, spokojnie można przeprowadzić kampanię z osobami o współdzielonych ideach. Zgodne poglądy partnerów biznesowych są ich istotnym spoiwem. Kampania z udziałem Influencera może przynieść olbrzymie zyski dla marki i Twórcy. Nie należy jednak narażać osobistych przekonań tylko na rzecz korzyści finansowych.

Poszanowanie we wspólnej reklamie

Na dobrą reklamę składa się wiele elementów. Zanim dojdzie do “wypuszczenia” czegoś do sieci zachodzi wiele złożonych procesów. Wielowarstwowość współpracy i własnej pracy trudno ocenić wystarczająco trafnie. Zawsze pojawia się aspekt elementu emocjonalnego, kwestii personalnych upodobań, aktualności branżowej wiedzy, pryzmatu doświadczenia i osobistego spojrzenia na dany projekt. Biorąc pod uwagę każdą z tych składowych, oczywistym jest możliwość pojawienia się sporów i niezgodności.

 

Nie należy ulegać negatywnym nastrojom, aby nie zrazić do siebie Influencera. W wielu przypadkach nikt może nie mieć “właściwej” racji. Zweryfikować jest to w stanie tylko czas (i adekwatne, specjalistyczne narzędzia). Kończąc współpracę nagle – odbieramy sobie możliwość podjęcia świadomych, racjonalnych kroków popartych wynikami prowadzonej kampanii.

Miesiące współpracy, jakość pracy

Współpraca trwająca dłużej niż projektową chwilę, czy krótki jednorazowy epizod, powinny być już silnie osadzone i w pewien sposób znajome przedsiębiorcy. W stałych kooperacjach kampanijnych przewidywalność  działań podejmowanych przez Influencera naturalnie wzrasta. Nie powinny one jednak tracić na swojej jakości, a w efekcie i na wartości. Specyfika współpracy powinna być co jakiś czas modyfikowana i odświeżana w odniesieniu do aktualnego zapotrzebowania rynku social mediów. Influencer Marketing musi stale nadążać za naturalnymi, dynamicznymi potrzebami wirtualnej społeczności. 

 

Długie współprace wiążą się z większym zaufaniem do Infuencerów, a co za tym idzie – często z większą dowolnością działań. Swoboda w tym aspekcie nie jest przymusowa, ale dość wygodna z punktu widzenia stałego nadzorowania przebiegu kampanii. Warto postawić na zdrowy rozsądek – nie pozostawiać całkowicie wolnej ręki Twórcy, ale również nie dyktować stanowczo sposobu komunikacji. Równowaga kluczem do obustronnej satysfakcji ze współpracy i równie satysfakcjonujących zysków z niej wynikających.

© 2019 – 2024 Folks. All Right Reserved. | Regulamin | Polityka prywatności |
Folks is a part of a group Good-one-group-logo